×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Cổ tức


vietstock
Cổ tức

Cổ tức tiền mặt nửa cuối tháng 7: Từ 1% tới 139%

16/07/2018 13:05

Nửa cuối tháng 07/2018, có 40 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ từ 1% đến 139%.

Nửa cuối tháng 07/2018, có 40 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với...


vietstock
Cổ tức

TRC chốt quyền trả cổ tức tiền mặt năm 2017 tỷ lệ 23%

11/07/2018 11:53

Theo Nghị quyết mới công bố, HĐQT của CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) đã thống nhất thanh toán cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 23%.

Theo Nghị quyết mới công bố, HĐQT của CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) đã thống nhất thanh toán cổ...

TRC23.5 (0.35)


vietstock
Cổ tức

ABT tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% trong tháng 8/2018

11/07/2018 08:51

Theo kế hoạch, trong tháng 8/2018, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%.

Theo kế hoạch, trong tháng 8/2018, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) sẽ tạm ứng cổ...

ABT39 (-0.05)


vietstock
Cổ tức

Lãnh đạo và tổ chức mua bán sôi động, DIG sắp phát hành 14 triệu cp trả cổ tức 6%

10/07/2018 11:10

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) vừa quyết định phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 6% từ nguồn lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/07.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) vừa quyết định phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu với...

DIG16.4 (0.95) VCI58.3 (3.8)


vietstock
Cổ tức

Cổ đông HDBank nhận 1,275 tỷ đồng cổ tức

05/07/2018 09:46

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc chia cổ tức, ngày 05/07/2018, HDBank chi 1,275 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 13% bằng tiền mặt cho cổ đông.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc chia cổ tức, ngày...

HDB35.1 (-0.15)


vietstock
Cổ tức

Bia Sài Gòn Sông Tiền chốt quyền chia cổ tức tiền mặt khủng, tỷ lệ 139%

04/07/2018 17:21

Cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 13,900 đồng cổ tức. Đây là lần chi trả cổ tức đợt 2/2017 của CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST).

Cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 13,900 đồng cổ tức. Đây là lần chi trả cổ tức đợt 2/2017...

SAB215 (-2.9)


vietstock
Cổ tức

EVG: Cùng lúc chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt và mua cổ phiếu phát hành thêm

03/07/2018 14:58

CTCP Đầu tư Everland (HOSE: EVG) vừa có thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là ngày 09/07.

CTCP Đầu tư Everland (HOSE: EVG) vừa có thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt và...

EVG5.23 (-0.12)


vietstock
Cổ tức

15 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức nửa đầu tháng 7

02/07/2018 13:00

Trong nửa đầu tháng 7/2018, có 15 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Tỷ lệ chi trả từ 3-30%.

Trong nửa đầu tháng 7/2018, có 15 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Tỷ...


vietstock
Cổ tức

VC5 lần thứ 7 dời ngày thanh toán cổ tức

29/06/2018 11:07

Theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thay đổi lần 7 ngày thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền của cổ phiếu CTCP Xây dựng số 5 (UPCoM: VC5).

Theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thay đổi lần 7 ngày thanh...


vietstock
Cổ tức

Sông Đà 6 lại "ca bài" hoãn cổ tức còn lại 2015 và đợt 1/2016

28/06/2018 11:24

Theo thông tin vừa công bố, CTCP Sông Đà 6 (HNX: SD6) sẽ dời thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và cổ tức đợt 1 năm 2016 sau hơn 1 tháng so với kế hoạch trước đó.

Theo thông tin vừa công bố, CTCP Sông Đà 6 (HNX: SD6) sẽ dời thời gian chi trả cổ tức còn lại năm...

SD65.1 (0.1)


    Tin Chính

    {{x.Title}}

    {{x.timestring}} {{x.CommentCount}}
    Về đầu trang